Trimsalon Magic Looks

Trimsalon Magic Looks
Oude Wehlseweg 27
7007 GE Doetinchem
06-20003164

AVG:Privacyverklaring voor klanten

Trimsalon Magic Looks stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en respecteren.

In dit beleid staat de grondslag waarop wij eventuele persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt verwerken. Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze opvattingen en werkwijzen met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze verwerken, te begrijpen. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website te bezoeken, aanvaardt u de in dit beleid beschreven werkwijzen en stemt u hiermee in.

Voor het doel van de Algemene verordening gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke Trimsalon Magic Looks gevestigd aan Oude Wehlseweg 27 te Doetinchem

Gegevenscategorieën die wij kunnen gebruiken.

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • Gegevens die wij over u verzamelen. Voor elk bezoek aan onze website kunnen wij automatisch de volgende gegevens verzamelen:
 • technische gegevens, waaronder het internetprotocoladres (IP-adres) dat is gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser-invoegtoepassingtypen en -versies, besturingssysteem en platform;
 • gegevens over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators-clickstream (URL) naar, via en vanaf onze website (met inbegrip van datum en tijdstip); paginaresponstijden, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, gegevens over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methodes die worden gebruikt om de pagina te verlaten en eventuele telefoonnummers die worden gebruikt om naar ons te bellen;
 • gegevens over de browser (type, versie, schermgrootte, etc.), basisgegevens over de gebruiker (IP-adres, taal, tijdzone) en gegevens met daarin muisbewegingen, klikken, scrollen en toetsaanslagen worden naar Hotjar verzonden. Er worden geen persoonsgegevens verzonden en er worden nooit gegevens gedeeld door verschillende websites. Het script maakt geen gebruik van cookies van derden. Er worden geen gegevens gedeeld met derden, met uitzondering van zeer samengevatte gegevens die zijn verzameld met alle Hotjar-accounts, d.w.z. gedeeld gebruik van browsers, gemiddelde schermgrootten, etc. Toetsaanslagen van wachtwoordvelden en velden die als “gevoelig” gemarkeerd zijn, worden nooit opgeslagen of via het netwerk verzonden.
 • Gegevens die wij van andere bronnen ontvangen. Wij kunnen gegevens over u ontvangen als u een van de andere door ons beheerde websites of door ons verleende diensten gebruikt.

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw geslacht;
 • gegevens van uw huisdier.

Hoe wij uw gegevens gebruiken.

Wij verwerken uw gegevens om de diensten te verlenen en de producten te leveren die worden gedefinieerd in onze Algemene voorwaarden. Onze rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens valt in een van de volgende categorieën:

 • om ons in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten voor het verlenen van diensten;
 • om onze gerechtvaardigde zakelijke belangen te dienen, zoals het verwerken van een betaling of om u een afspraakherinnering te sturen;
 • als wij uw toestemming hebben, zoals voor marketing doeleinden (zie de specifieke AVG verklaring voor meer details).

Wij bewaren gegevens over u zolang wij een gerechtvaardigd zakelijk belang hebben om dit te doen. Hierna worden uw gegevens indien mogelijk veilig vernietigd of in ieder geval geanonimiseerd als vernietiging technisch onmogelijk is.

Uw gegevens beveiligen

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om uw gegevens veilig te bewaren en wij gebruiken een aantal technische en organisatorische maatregelen om hiervoor te zorgen. Wij staan inzage van uw gegevens uitsluitend toe aan personen die hier een gerechtvaardigd zakelijk belang bij hebben, met inachtneming van strikte vertrouwelijkheid. Wij beschikken over processen om potentiële inbreuken op de informatiebeveiliging af te handelen, waaronder communicatie naar u en onze toezichthouders als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Uw rechten

Uit hoofde van de AVG hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:

 • recht op behoorlijke verwerking van uw gegevens door ons: wij moeten duidelijk en transparant zijn over wat wij met uw gegevens doen;
 • recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of bij te werken of te verzoeken dat wij stoppen met de verwerking hiervan of dat wij deze wissen. Neem om deze rechten uit te oefenen contact op via uw praktijk;
 • recht om u af te melden voor marketingcommunicatie; raadpleeg de AVG verklaring om te zien hoe u dit kunt doen en welke communicatiecategorieën wij gebruiken;
 • recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken als wij ons op uw toestemming verlaten om uw gegevens te verwerken;
 • recht om te klagen over de verzameling en verwerking van uw gegevens door ons; dit kunt u via de volgende link doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Als u contact met ons opneemt om een van deze rechten uit te oefenen, kunnen wij u om gegevens vragen om uw identiteit te bevestigen en te controleren of uw verzoek geldig is.

U kunt contact met ons opnemen.